Contact DNO Noordoostpolder

Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden:

Henriëtte Heijne - voorzitter
Zwanebloem 10
8316NV Marknesse
06 54 75 82 32
henrietteheijne@gmail.com

Willem van Tilburg -  lid
Aambeeld 11
8307 ED Ens
06 57 31 06 14
wvt@vtmc.nl

Leendert Jan IJspeert - penningmeester
Maasstraat 19
8303 LP Emmeloord
06 10 71 79 97
ijspeert@inrato.com