Over DNO

De NetwerkOnderneming voor Zelfstandig Professionals
De NetwerkOnderneming wordt gevormd door boeiende verenigingen, waarin zelfstandig professionals elkaar regelmatig ontmoeten van elkaar leren en plezier met elkaar maken. De leden van De NetwerkOnderneming (DNO) zijn vakspecialisten die enthousiast en professioneel hun vak uitvoeren. Ze treden daarbij bewust in contact met collega ondernemers. DNO biedt zelfstandig professionals een goed georganiseerd platform om dergelijke contacten te leggen, te onderhouden en te verdiepen. De bijeenkomsten die we voor elkaar verzorgen versterken het vertrouwen en maakt ieders professie zichtbaar. Daardoor ontstaan professionele samenwerkingsverbanden voor gemeenschappelijke klanten.

DNO bestaat momenteel uit zeven verenigingen verspreid over heel Nederland. In de verenigingen zijn uiteenlopende vakdisciplines vertegenwoordigd. De veelheid aan disciplines maakt DNO tot een bijzonder boeiende onderneming. De ondernemers ondersteunen elkaar optimaal in hun ondernemingsschap. Ze vullen elkaar aan, omdat de één goed is in het ene vak en een ander in het andere. Door de workshops die leden voor elkaar verzorgen, leren leden van elkaar en ontstaan effectieve samenwerkingsverbanden voor klanten. 

Ben je Zelfstandig Professional? Wil je graag je ondernemerschap delen met andere ondernemers? We nodigen je van harte uit deel uit te maken van de netwerkonderneming. Na je aanmelding voor één of meer verenigingen nodigen we je uit om de sfeer te komen proeven. Nadat je drie keer bent geweest, beslis je met het bestuur van de vereniging over een vast lidmaatschap. Onze verenigingen ›

Stichting DNO Nederland

De Stichting De Netwerkonderneming Nederland (DNO Nederland) ondersteunt de verenigingen. Het doel van de stichting is: zorgen dat Zelfstandig Professionals elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en plezier kunnen hebben met elkaar.  Onze missie en visie.

Zij biedt daarvoor een scala aan faciliteiten aan, zoals:

  • statuten voor nieuwe verenigingen
  • een uniforme DNO huisstijl
  • een gemeenschappelijke website voor alle verenigingen
  • en... elke vereniging een eigen website-gedeelte
  •  de ondersteuning en het beheer van de ledenadministratie
  • ondersteuning voor de organisatie van bijeenkomsten
  • de onderlinge afstemming tussen verenigingen ten aanzien van de inhoud en planning van activiteiten

DNO vereniging
Ben jij op zoek naar een netwerkvereniging van en voor zzp-ers / zelfstandig professionals, maar zit DNO nog niet bij jou in de buurt? Richt dan zelf een DNO-vereniging op! Hoe meer verenigingen, hoe groter ons netwerk. We helpen je graag een eindje op weg. Wil je hier meer informatie over neem dan contact met ons op. Contact ›